ECOMER NATURALNIE CHRONI PRZED GRYPĄ I BAKTERIAMI
ECOMER produkt leczniczy OTC
Postać: kapsułki miękkie, 120 sztuk
CHPL

Opis produktu

Ecomer to lek w skład którego wchodzi olej z wątroby rekinów zawierający alkiloglicerole – etery lipidowe alkoholi selachylowego, batylowego i chimylowego oraz ich metoksypodobne. Olej z wątroby rekinów pobudza procesy odpornościowe organizmu. Zwiększając wytwarzanie przeciwciał oraz pobudzając tworzenie leukocytów i fagocytozę, zwiększa odporność organizmu na infekcje.

Wskazania do stosowania:

  • Pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe
  • W ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych
  • Profilaktycznie w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne
  • Po uprzedniej decyzji lekarza prowadzącego lek może być stosowany pomocniczo w czasie radioterapii i chemioterapii choroby nowotworowej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1-2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę.
Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bezpieczeństwo

Ponad 5000 pacjentów
uczestniczących w badaniach klinicznych, obserwacjach
40 lat badań
nad produktem
Jedyny preparat
z alkiloglicerolami

o statusie preparatu
leczniczego*

*Lek (produkt leczniczy) to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania chorobom… lub leczenia chorób…Są określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH (UPRL)

Ciągły nadzór i monitorowanie jakości przez inspekcję farmaceutyczną, ponadto monitorowanie bezpieczeństwa stosowania przez lekarzy, farmaceutów i podmiot wprowadzający do obrotu (pharmacovilance) (DO DOPRACOWANIA)

Rejestracja i dopuszczenie do obrotu tylko przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ALBO KOMISJĘ EUROPEJSKĄ na podstawie wniosku zawierającego szczegółową dokumentację gwarantującą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.