Czym są alkiloglicerole?
ECOMER produkt leczniczy OTC
Postać: kapsułki miękkie, 120 sztuk
CHPL

ALKILOGLICEROL to substancja czynna pochodząca z oleju z wątroby rekinów.
STANDARYZOWANY, OCZYSZCZONY OLEJ Z WĄTROBY REKINÓW

 • środek stosowany przez rybaków zachodniej Skandynawii
 • opisywany przez Karola Linneusza
 • wspominany przez Hemingwaya
 • znany w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Mikronezji

stosowany wcześniej w:

 • chorobach dróg oddechowych
 • chorobach przewodu pokarmowego
 • leczeniu ran
 • chorobach węzłów chłonnych

Historia badań

1922 –
Tsujimoto i Toyama odkrywają w organizmie rekinów etery lipidowe – alkiloglicerole
1930 –
Sir Robert Robinsson – laureat Nobla dokonuje syntezy alkilogliceroli
1958 –
Dr Astrid Brohult alkiloglicerole lekiem na białaczkę
1962 –
Hallgren i Larson: najwięcej alkilogliceroli znajduje się w wątrobie rekinów, Hallgren i Larsson zbadali zawartość alkilogliceroli w różnych tkankach ludzi zwierząt
Źródło
%
Ludzki szpik kostny
0,2
Ludzka śledziona
0,05
Ludzkie erytrocyty
<0,01
Ludzkie mleko
0,1
Krowi szpik kostny
0,01
Krowie mleko
0,01
Olej z wątroby ryb chrzęstnoszkieletowych
10-60

Alkiloglicerole w odporności

Alkiloglicerole pobudzają układ odpornościowy

 1. pobudzają odporność komórkową poprzez nasilanie stresu oksydacyjnego, pobudzanie fagocytozy
 2. pobudzają odporność humoralna (produkcja przeciw ciał), której efektem działania jest zwiększanie produkcji przeciwciał (IgG, IgM)
  • podawanie AKG karmiącym szczurom skutkowało wzrostem IgM, IgG u osesków
  • podawanie AKG zdrowym ochotnikom skutkowało wzrostem odsetka limfocytów T, limfocytów B (Reznikow, Krotkiewski)
 3. normalizują funkcję układu krwiotwórczego – biorą udział dział w granulopoezie i erytropoezie – zmniejszają supresję szpiku wywoływaną promieniowaniem jonizującym
 4. aktywują komórki makrofagowe
 5. działają przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczo
Alkiloglicerole podobnie jak w przypadku komórek nowotworowych wbudowywują się w błony komórek bakteryjnych w stężeniach znacznie wyższych niż w inne komórki prowadząc do ich lizy.Działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii:
Corynobacterium hofmani, Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus pyogenes A, Staphylococcus pyogenes H Oxford, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans.Siłę działania przeciwbakteryjnego AKG porównuje się do nitrofurantoiny działanie grzybostatyczne i grzybobójcze (in vitro) wobec patogenów:

 • Epidermophyton floccosum,
 • Microsporium canis,
 • Trichophyton mentogrophytes
 • Trichophyton rubrum.

Alkiloglicerole w onkologii

REKINY NIE CHORUJĄ NA RAKA (INSTYTUT SMITHSONA: GUZY 1/25 000 ZWIERZĄT)

wątroba rekina stanowi 1/3 całej masy ciała

MECHANIZM POTENCJALNEGO DZIAŁANIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO AKG (NA PODSTAWIE BADAŃ NAUKOWYCH I KLINICZNYCH)

 1. gromadzenie się w wysokich stężeniach w błonach komórek nowotworowych i wywoływanie efektu przeciwnowotworowego etery lipidowe są składnikami błon komórkowych, wykazano, że znacznie większe ich stężenia występują w błonach komórek nowotworowych. Przyczyną tego może być mniejsza ilość enzymów rozkładających tego typu związki w błonach komórek nowotworowych.
 2. zwiększenie płynność błon komórkowych – sprzyja to m.in. łatwiejszej penetracji cytostatyków do wnętrza komórki.
 3. aktywacja makrofagów uwolnione z błon rozpadających się komórek nowotworowych alkiloglicerole aktywują makrofagi (nasilenie fagocytozy i zwiększenie uwalniania przez nie wolnych rodników – nasilenie stresu oksydacyjnego w pobliżu komórek nowotworowych)
 4. zwiększenie cytolizy komórek nowotworowych alkiloglicerole w dużych stężeniach powodują cytolizę (czyli rozpad) komórek nowotworowych, w której pośredniczą przeciwciała z IgG łączące się z antygenami komórki nowotworowej.